Nezabudnite na revíziu plynového kotla​

Nezabudnite na revíziu plynového kotla​

by spravca_televizn

Aj keď je vykurovacia sezóna ešte ďaleko, nemali by ste zabúdať na revíziu plynového kotla. Ak vykurujete plynom, pravidelné kontroly a revízie musíte vykonávať zo zákona. Dôležité je to nielen z hľadiska funkčnosti a istoty, že sa nič neočakávané nestane v tých najextrémnejších zimách, ale najmä z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia.

Kedy je ten správny čas? 

Plynové kotly by mali byť kontrolované zo zákona raz za rok. Ideálne obdobie pre revíziu kotla je pred začiatkom vykurovacej sezóny alebo po jej skončení. Revízia zvyčajne netrvá dlhšie ako 60 minút.

Revíziu vykoná expert 

Ak máte pocit, že s vašim kotlom nie je niečo v poriadku, overiť si zdravie vášho plynového kotla môžete aj vďaka kalkulačke pre revíziu kotla.

Následne kontrolu a revíziu kotla by ste mali zveriť do rúk výlučne certifikovaným odborníkom. Revízni technici z TermoTeamu sú riadne autorizovaní a absolvovali revízne skúšky.

Kotol vám skontrolujú, vyčistia, vyskúšajú a nastavia. Poradia vám tiež, čo by ste mali pri jeho prevádzke sledovať a aké hodnoty sú pre jeho normálnu činnosť optimálne.

Po skončení prehliadky vám vydajú revíznu správu, ktorá je pre vás v prípade poistnej udalosti veľmi cenným papierom. Platí, že ak majiteľ plynového kotla revíziu nevykonal, poisťovňa mu nepreplatí spôsobenú škodu.

Moderné plynové kotly dnes dokážu zaznamenávať čas svojej prevádzky, preto technik pri prehliadke hneď vidí, ako bolo zariadenie využívané. Vyčistí výmenné plochy, ktoré zabezpečujú výmenu tepla medzi plameňom a vodou.

Ak zistí, že je nejaká časť kotla nadmerne opotrebovaná, po dohode s vami ju nahradí za novú.

Nezabudnite na revíziu plynového kotla​

Prečo kotol pravidelne kontrolovať? 

V plynovom kotle vzniká veľký tlak a počas jeho činnosti sa jednotlivé diely neustále opotrebúvajú, čo môže viesť k zmene pomeru vzduch/plyn. Výsledkom je nedostatočné spaľovanie zmesi a zvýšená spotreba plynu.

Rovnako tiež nadmerná tvorba popola a zaťaženie životného prostredia. Pravidelná revízia plynového kotla vám tak ušetrí veľké množstvo peňazí, pretože zabezpečí jeho normálnu a bezproblémovú činnosť.

Chráňte svoju domácnosť

Experti z TemoTeam  sa postarajú o to, aby bol váš kotol bezpečný, a tým zostane v bezpečí aj vaša domácnosť. Pri nedostatočnosť odvetrávaní plynových zariadení vzniká oxid uhoľnatý, ktorý nemá žiadny zápach. V prípade, že sa vo vašej domácnosti nahromadí, stáva sa pre vás nebezpečným.

Nezabudnite preto na revíziu vášho plynového kotla. Odborníci z TermoTeamu vám ju zrealizujú rýchlo a bezpečne.

 

 

You may also like